Om BAB

Boligorganisationen BAB er en forening der består af 3 afdelinger, der tilsammen har 591 boliger.

Almene boliger er for alle, og boligerne fordeler sig med boliger i rækkehuse og etagebyggeri.

BAB afdeling 1 består af 165 lejligheder, beliggende på adresserne Brøndby Parkvej 1-5 og 2-28 samt Brøndbyvænge 1-23.

BAB afdeling 2 består af 96 rækkehuse, beliggende på adresserne Brøndbyøstervej 57-87, Brøndbyøster Boulevard 2-8 og 12-18, Toftager 10-40 samt Torvestien 1-55 og 2-56.

BAB afdeling 3 består 330 lejligheder, beliggende på adresserne Gillesager 190-258 samt Lindeager 1-31.  

Repræsentantskab

Repræsentantskabet er BABs øverste myndighed.

Repræsentantskabet består i.h.t. boligorganisationens vedtægter § 5, stk. 2 af:

- Organisationsbestyrelsens medlemmer

- 3 repræsentanter for afdeling 1

- 1 repræsentant for afdeling 2

- 4 repræsentanter for afdeling 3

Repræsentantskabet holder det årlige ordinære repræsentantskabsmøde i maj måned. Dagsorden og referat fra møderne vil være tilgængelige på BeboerWeb.

Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før mødet.

Repræsentantskabet godkender efter indstilling fra organisationsbestyrelsen boligorganisationens årsregnskab og beretning, samt boligafdelingernes regnskaber.

Organisationsbestyrelse

Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse og driften af BAB. Herunder ansvaret for budgetlægning, regnskabsaflæggelse og at den daglige administration sker i overensstemmelse med de regler, der gælder herfor.

Organisationsbestyrelsen består af 7 medlemmer der vælges af repræsentantskabet. Formanden for bestyrelsen er tillige formand for repræsentantska­bet.

Bestyrelsens opgaver og pligter er beskrevet flere steder i loven og dens kompetence fremgår af vedtægter for BAB.

Bestyrelsen har overladt en del af sin kompetence til FA09, der skal sørge for, at BAB bliver drevet efter gældende love og regler.

Organisationsbestyrelsen holder to årlige møder.

Dagsorden og referat fra møderne kan findes på BeboerWeb.

Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før mødet. Se mødekalender under Dokumenter.

Organisationsbestyrelsens dokumenter

Medlemmer af organisationsbestyrelsen

Alexander

Organisationsbestyrelse, formand

Jan Northved Hansen

Organisationsbestyrelse, næstformand

Carsten Jørgensen

Organisationsbestyrelse, bestyrelsesmedlem

Bjørn Larsen

Organisationsbestyrelse, bestyrelsesmedlem

Jeppe Sloth Nielsen

Organisationsbestyrelse, bestyrelsesmedlem

Tine Frederiksen

Organisationsbestyrelse, bestyrelsesmedlem

Kurt Peter Jørgensen

Organisationsbestyrelse, bestyrelsesmedlem

Leder du efter andre dokumenter?

Log på BeboerWeb eller BestyrelsesWeb for at se dokumenter vedr. møder, økonomi, m.v.

Dokumenter vedr. din boligafdeling?

Se alle dokumenter vedr. boligafdelingen på den enkelte afdelings hjemmeside eller BeboerWeb.