Møder

Repræsentantskabet holder det årlige ordinære repræsentantskabsmøde i maj måned. Dagsorden og referat fra møderne bliver offentliggjort på denne hjemmesider under menupunktet DOKUMENTER.

Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før mødet.

Mødekalender for BAB findes under menupunktet DOKUMENTER (Boligorganisation/møder/arbejdskalender)